Vítejte na stránkách přibližujících historii obce prizmatem německy mluvícího obyvatelstva.

Jsou vzpomínkou na ty, kteří zde žili do roku 1945.

Chtějí přispět k přemýšlení o mnoho staletí trvajícím společném soužití Čechů s Němci.