Čp. 88

1945


Rudolf Heinz 7.4. 1889 - 19.3. 1964 Ruhmansfelder, tovární dělník

Franziska Heinz ( Corradini ) 10.10. 1890 - 27.2. 1965, dcera Josefa Corradiniho italsky mluvícího Rakušana z jižních Tyrol, dělníka na stavbě železnice Olomouc-Krnov

Rudolf Heinz 4.11. 1921

Elsa Heinz 24.8. 1925