Při tvorbě těchto stránek jsem použil:


kopii indikační skici číslo MOR200018340 pro obec Pohořany (MZA v Brně, fond D 9 Stabilní katastr - indikační skici, sig. 2000) - zveřejněno po konzultaci s panem PhDr. Mgr. Tomášem Černušákem, Ph.D

kopie a přímé odkazy na digitalizované a volně přístupné matriky pro obec Pohořany a digitalizované sčítací operáty ze sčítání lidu roku 1921

kniha Pohorsch im Sudetenland 1635-1980 od Gottfrieda Mettera

kopie fotografií poskytnutých panem Vladimírem Veselým

kopie fotografií Pohořan od akademického malíře Aljo Berana s dovolením jeho vnučky paní Alexandry Čadové

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 

VÚA kartotéka padlých v 1 .světové válce

Pamětní kniha obce Pohořany 1933-1936 Inventáře a katalogy Okresního archívu v Olomouci č. NAD: 576č. pom.: 859/401-48 Archív obce Pohořan1793-1945 InventářZpracoval: PhDr. Miroslav Koudela Olomouc 1991

Evidence místně přihlášených 1939-1945

Pamětní kniha obce Pohořan 1946-1974

Pozůstalost Karla Kašpaříka1917-1968 (1969) Inventáře a katalogy Státního archivu Opava pobočka Olomouc Číslo listu JAF : 1373Číslo pomůcky : 779 Pozůstalost Karla Kašpaříka 1917-1968 (1969) Inventář Zpracovala: dr. Jitka Kalistová

Kniha Češi a Němci 1918 - 1938, Johann Wolfgang Brügel, Academia, 2006

kopie fotografií poskytnutých panem Pavlem Ostrem

Kniha Krvavé léto 1945, poválečné násilí v českých zemích, Jiří Padevět, Academia, 2016

Kniha Six weeks lucky, Rudi Kratschmer in conversation with J.S. Martin, iUniverse, 2005