Majitelé stavení


Zde naleznete seznam majitelů stavení podle tehdejších čísel popisných dle sčítání z roku 1921. 

V závorce pak v roce 1945 dle knihy G. Mettera sepsané v roce 1981.

Ve druhém sloupci jsou majitelé stavení k roku 1829 dle Pozemkové knihy správy prebend Olomoucké kapituly.

Zcela dole je seznam prvních novoosídlenců z léta 1945.

Níže pak ještě stav k roku 1946.

Pro zajímavost uvádím i stav k roku 1964.

1921   (1945)                                                                                      1829


Čp. 1 Johann Kuba / Johann Schulmeister                                             obecní dům

Čp. 2 Johann Zink                                              Hausmann

Čp.3 Johann Heger ( Alois Enenkel)                 Ohler

Čp. 4 Engelbert Beck                                          Anton Ohler

Čp. 5 Florian Maier                                             Polzer

Čp. 6 Antonia Maier ( Richard Maier )                Mader

Čp. 7 Franz Kimmel/ ( Stefan Polzer )                  Franz Kümmel

Čp. 8 Johann Fritsch                                           Swiersch

Čp. 9 Theresia Langer ( Franz Langer )              Kummer

Čp. 10 sál, pošta, školka Markus Hanl ( Adolf Kluger )  Anton Kratschmer

Čp. 11 Julius Techet ( Karl Techet)                       Franz Kümmel

Čp. 12 Anna Polzer ( Josef Lichtblau )                 Franz Polzer

Čp. 13 Alois Ludwig ( Heinrich Veith )                  Franz Matzer

Čp. 14 Alois Kimmel                                              Zink

Čp. 15 Anna Kummer ( Johhan Kummer )            Polzer

Čp. 16 Johann Anderer ( Anton Kluger )              Anderer

Čp. 17 Josef Kimmel                                              Raab

Čp. 18 Josef Kimmel                                              Franz Raab

Čp. 19     ( Adolf Lichtblau )                                    Maus

Čp. 20 Johann Heinz ( Engelbert Dreiseitel )      obecná škola

Čp. 21 Albert Kluger                                              Kümmel

Čp. 22 Josef Kummer                                           Karl Kummer

Čp. 23 Josef Kuba  ( budova pro chudé )            obecní budova

Čp. 24 Marie Langauf                                            Rabb

Čp. 25 Johann Kutscher ( Leopold Wolf )             Langauf

Čp. 26 Karl Krätschmer ( Franz Abeska )              Siegl

Čp. 27 Josef Anderer ( Anton Gabriel )                 Heinz

Čp. 28 Karl Donneberg                                         obecní budova

Čp. 29 Marie Matal ( Josef Langer )                      obecní budova

Čp. 30 Josef Langauf ( Theobald Kimmel )           Franz Kümmel

Čp. 31 Josef Koselka ( Josef Prosch )                   Johann Zimmerman

Čp. 32 Amalia Kuba ( Rudolf Kuba )                      Kuba

Čp. 33 Johann Heinz                                             Heinz

Čp. 34 Franz Reimer                                              Karl Zink

Čp. 35 Karl Dittmar ( Josef Dittner )                       Zink

Čp. 36 Josef Knapp ( Hedwig Knapp )                  Zink

Čp. 37 Florian Lubrich                                            Kümmel

Čp. 38 Johann Poisel ( Ernst Nekoksa )                Anton Raab

Čp. 39 Johann Polzer                                            Franz Kümmel

Čp. 40 Gregor Krätschmer                                    Zink

Čp. 41 Rudolf Hasler ( Florian Mück )                    Franz Anderer

Čp. 42 Johann Heinz ( Stefan Dörrich )                Franz Zink

Čp. 43 Oskar Konetschni                                      Raab

Čp. 44 Johann Kummer                                        Franz Kimmel

Čp. 45 Willibald Schwarz ( Josef Schwarz )        Johann Kuba

Čp. 46 Johann Mader                                           Hausman

Čp.47 Antonia Siegel ( Josef Swiersch )              Siegl

Čp. 48 Edmund Krätschmer ( Josef Heger )        Albert

Čp. 49 Johann Kimmel ( Karl Matal )

Čp. 50 Johann Schulmeister ( Karl Schulmeister ) Kümml

Čp. 51  Franz Kimmel ( Marie Kimmel )                   Zimmermann

Čp. 52  myslivna Josef Slovák ( Miloslav Venus ) myslivna

Čp. 53 Mückenmühle, Smilov Engelbert Schnek ( Ferdinand Polzer ) Raab

Čp. 54 bělidlo Juliana Polzer ( Adolf Hausner )

Čp. 55 Johann König ( Rudolf Metter )               Luberich

Čp. 56 Anna Olbrich ( Josef Olbrich )                 Franz Mader

Čp. 57 Johann Mück ( Adolf Mück )                    Kummer

Čp. 58 Johann Matzner ( Johann Maier )           Maus

Čp. 59 Johann Anderer Franz ( Amalia Polzer ) Beck

Čp. 60 Rudolf Schlesinger                                 Franz Polzer

Čp. 61 Karl Krätschmer ( Oswald Kimmel )        Karl Kummer

Čp. 62 Filomena Lichtblau ( Josef Heinz )        Langauf

Čp. 63 Johann Beck ( Rudolf Beck )                 Zink

Čp. 64 Josef Kimmel ( Josef Dörrich )               Kunert

Čp. 65 Starý mlýn Hermine Raab ( Josef Baier ) Polzer

Čp. 66 hostinec, obchod Josef Christ

Čp. 67 Johann Polzer ( Julius Kummer )

Čp. 68 obec Pohořany - škola ( Josef Kimmel )

Čp. 69 Thomas Lehner

Čp. 70 Stefan Kummer ( Ottilie Kummer )

Čp. 71 Bukový Johann Kimmel

Čp. 72 Johann Polzer

Čp. 73 Johann Jahn

Čp. 74 Anton Dörrich

Čp. 75 Marie Fritsch ( Reinhold Fritsch )

Čp. 76 Anna Polzer ( Leopold Polzer )

Čp. 77 Rosalia Abeska ( Josef Kabilka )

Čp. 78 Johann Raab 

Čp. 79 Anton Gabriel ( Augustin Mader )

Čp. 80 Josef Padrtka ( Rudolf Enenkel ) 

k roku 1945

Čp. 81 Klementine Dörrich

Čp. 82 Marie Smekal

Čp. 83 Amand Lubrich

Čp. 84 Johann Matzner

Čp. 85 Johann Polzer

Čp. 86 Adolf Ratschker

Čp. 87 Otto Anderer

Čp. 88 Rudolf Heinz

Čp. 89 Franz Blaschke

Čp. 90 Justine Hausner

Čp. 91 Richard Zink

Čp. 92 Josef Matzner

Čp. 93 Johann Polzer

Čp. 94 Raimund Hansmann

Čp. 95 Viktor Maier

Čp. 96 Johann Heger

Čp. 96b hostinec Horní Bouda Elsa Brand

Čp. 97 Johann Mück

Čp. 98 Willibald Langer

Čp. 99 Edmund Kratschmer

Čp. 100 Franz Kratschmer

Čp. 101 Johann Hansmann

Čp. 102 Gustav König

Čp. 103 obchod, Pummer (Jívová), Theresia Klimek

Čp. 104 Emil Cech

Čp. 105 Rudolf Zink

Čp. 106 Berta Scheider

Čp. 107 Josef Kratschmer

Čp. 108 Edwin Kratschmer

Čp. 109 Adolf Ratschker

Čp. 110 Franz Dörrich

Čp. 111 letní dům

Čp. 112 August Smekal

Čp. 113 kovárna Anton Dörrich, č.p. 74

Čp. 114 Marie Jahn

Čp. 115 Gottfried Metter

Čp. 116 pekárna, Berger (Jívová), Karl Badstieber

Čp. 117 Stefanie Heinz

Čp. 118 Marie Citovsky

Čp. 119 Karl Krätschmer

Čp. 120 Wilhelm Christ

Čp. 121 obec Pohořany, nová lidová škola

hasičské skladiště bez č.p. , Amalie Polzer


Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů

Majetek osob státně nespolehlivých na území Československé republiky dává se pod národní správu podle dalších ustanovení tohoto dekretu.

Za osoby státně nespolehlivé jest považovat:

a) osoby národnosti německé nebo maďarské


K zavedení národní správy jsou příslušni:

U obytných domů a stavebních parcel místní národní výbor

U veškerého ostatního majetku

aa) při hodnotě do 500 000 K místní národní výbor

V obcích a okresech, kde byla nebo bude místo národního výboru jmenována správní komise, resp. správní komisař, patří zavedení národní správy do jejich příslušnosti.

Národním správcem má býti ustanovena pouze osoba s patřičnými odbornými i praktickými znalostmi, mravně bezúhonná, státně spolehlivá.

Dosavadní majitelé, držitelé a správci majetků pod národní správu daných, jsou povinni zdržeti se jakéhokoliv zásahu do jednání národního správce.


s účinností od 23.5. 1945Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

S okamžitou platností a bez náhrady se konfiskuje pro účely pozemkové reformy zemědělský majetek, jenž je ve vlastnictví:

a) všech osob německé a maďarské národnosti, bez ohledu na státní příslušnost


s účinností od 23.6. 1945Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské


(1) Českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské, kteří podle předpisů cizí okupační moci nabyli státní příslušnosti německé nebo maďarské, pozbyli dnem nabytí takové státní příslušnosti československého státního občanství.

(2) Ostatní českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské pozbývají československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti.

(1) Osobám, spadajícím pod ustanovení § 1, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem, zachovává se československé státní občanství.


s účinností od 10.8. 1945


Dekret presidenta republiky

o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy


Konfiskuje se bez náhrady - pokud se tak již nestalo - pro Československou republiku majetek nemovitý i movitý, zejména i majetková práva (jako pohledávky, cenné papíry, vklady, práva nehmotná), který ke dni faktického skončení německé a maďarské okupace byl nebo ještě jest ve vlastnictví:

osob fysických národnosti německé nebo maďarské, s výjimkou osob, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem


s účinností 30.10. 1945


Seznam prvních novoosídlenců z léta 1945


Čp. 72 Alois Bačina 9.1. 1917 Lašánky-Blatná, zedník, rolník, 2.7. 1945 z Olomouce

            Marie Bačinová 4.9. 1896

Čp. 66 František Culek 25.8. 1917, hostinský, 17.7. 1945 z Droždína

            Věra Culková 23.7. 1923

            Helena Culková 1.5. 1945

Čp. 14 Anna  Hogačová 7.7. 1903 Laduč (Chorvatsko), 6.7. 1945 z Prostějova

           Květoslav Hogač 5.2. 1931 Tučapy

           Jiří Hogač 23.9. 1935 Slatinka

           Konrád Machát 8.11. 1902 Vídeň, čeledín

Čp. 36 Rudolf Hanke 24.4. 1904 Velký Týnec, tesař, 6.7. 1945 z Droždína

            Ludmila Hanková 2.11. 1908

            Rudolf Hanke 24.3. 1929

            Františka Hanke 6.11. 1930

Čp. 16 Rudolf Krása 4.2. 1922, rolník, 10.7. 1945 ze Štětovic

           Otilie Krásová 20.9. 1918

Čp. 17 Marie Krčová 21.2. 1919, Slavíkov, 13.7. 1945 z Prostějova

          Marie Krčová 20.7. 1944

Čp. 93 Rudolf Matzner 5.1. 1922, Pohořany, kuchař, 10.7. 1945

Čp. 43 Leonard Minář 12.4. 1903, rolník, 12.7. 1945

            Albína Minářová 20.2. 1902

            Emílie Minářová 3.8. 1929

            Anna Minářová 23.7. 1931

            František Minář 14.3. 1941

            Leonard Minář 14.8. 1935

?          František Potomek 14.2. 1920, rolník, 11.6. 1945

Čp. 11 František Suchomel 13.11. 1903 Droždín, rolník, 25.6. 1945 z Droždína

          Ludmila Suchomelová 6.2. 1904

          Marie Suchomelová 28.10. 1930

          Anna Suchomelová 8.10. 1938

          Františka Suchomelová 11.6. 1940

          Ludmila Suchomelová 22.10. 1943

?        Osvald Souček 29.6. 1916 Račice, rolník, 10.7. 1945 z Prostějova

Čp. 33 Karel Večeřa 21.9. 1916 Samotišky, dělník, 2.7. 1945 z Drořdína

           Květoslava Večeřová 30.8. 1922

           Silvie Večeřová 1.3. 1939

          Jana Večeřová 12.9. 1941

          Jan Večeřa 3.5. 1944

Stav obyvatelstva k roku 1946

1964