Čp. 47

1945


Josef Swiersch 1891 - 

Anna Swiersch ( Soor ) 1902 

Gertrud Swiersch 1923

Erwin Swiersch 1924 , dezertér k Rudé armádě s kterou pak bojoval o Berlín

Josef Swiersch 5.5. 1925

1921


majitel domu: Antonia Siegel 22.3. 1865 Pohorsch vdova - 1933

Josef Schwiersch 9.10. 1891 syn

Anton Schwiersch 4.7. 1902