Čísla popisná

Číslo před závorkou je číslo původní dle indikační skici z roku 1834, u domů postavených po roce 1834 (68 až 121) uvádím jako první č.p. k roku 1945 (podle plánu obce z knihy Gottfrieda Mettera z roku 1981)

Číslo za závorkou je pak č.p. současné, kde je uvedeno jen jedno, tam nedošlo ke změně, kde je pomlčka, tam již stavení neexistuje.


Po výběru určitého domu se dozvíte, kdo jej obýval v době sčítání obyvatel v roce 1921 ( pro čísla 1-80)

a  v roce 1945 (1-120)

Hostinec J. Christa, dnes č.p. 65 a 66
Hostinec J. Christa, dnes č.p. 65 a 66

111(Sommerhaus)

113(12) kovárna Antona Dörricha z čp. 74