Čp. 12 (60)

1945


Josef Lichtblau 11.11. 1896 - , tovární dělník

Anna Lichtblau ( Raab ) 6.11. 1902

Josef Lichtblau 16.8. 1922

Elfriede Lichtblau 24.12. 1924

Josef Lichtblau byl starostou Pohořan a během války ukrýval na půdě svého domu Josefa Kratschmera z č.p. 107, který byl členem podzemního hnutí odporu. I tak musel se svou rodinou opustit svou vlast a později byl oceněn československou vládou.

rodina Lichtblau
rodina Lichtblau

1921


majitel domu Anna Polzer 15.12. 1843 Grosswasser vdova po rolníkovi - 1925

Josefa Raab 17.10. 1851