Zemřelí č.p.66

1900 + Christ Josef

1900 + Běhal Franz