Zemřelí č.p.24

1916 + Polzer Ignaz

1915 + Lubrick Johann

1907 + Victoria Ratschker