Zemřelí č.p.10

1918 + Raab Johan-švec

1902 + Zauzig

1901 + Zauzig