Svatby v domě

23.11. 1935 ve farním kostele v Jívové

Rudolf Litovský 16.7. 1911 ve Vésce 

a

Marie Kimmel 20.9. 1908